Bảng giá thực đơn sáng 55.000 đồng 1 suất gồm 1 tô và 1 ly.

Bảng giá thực đơn sáng 55.000 đồng 1 suất gồm 1 tô và 1 ly.

Bảng giá thực đơn sáng 55.000 đồng 1 suất gồm 1 tô và 1 ly.

     

0905.365.227